Nằm, ngồi, chạy, nhảy trên đường băng sân bay Điện Biên

  发布时间:2023-03-28 19:43:30   作者:玩站小弟   我要评论
Hàng ngày có rất nhiều người dân của xã Thanh Luông huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên chăn trâu trong xổ số miền bắc miễn phí hôm nay。

Hàng ngày có rất nhiều người dân của xã Thanh Luông huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên chăn trâu trong khu vực sân bay Điện Biên Phủ.

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

Họ tranh thủ những lúc không có máy bay cất, hạ cánh để nằm ngủ, ngồi chơi bài, đi bộ, nhảy dây, tập xe đạp trên đường băng mà không hề quan tâm đến nguy hiểm luôn rình rập tính mạng.

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

Hình ảnh ghi lại:

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

Nằm ngủ la liệt trên đường băng

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

Ngủ dậy rồi thì "buôn dưa lê"

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

Ai ngủ cứ ngủ, ai chơi bài cứ chơi

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

Đường băng là của... chúng mình

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

Đường băng này chứng kiến nhiều dạng tâm trạng quá

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

Đường băng dành cả cho xe đạp

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

Ria đường băng cũng được khai thác

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

Giữa đường băng thì nhảy dây

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

Đường băng như sàn catwalk

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

Máy bay đến, thì em chạy, có thể chỉ cái chai ở lại đường băng

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

Đàn trâu tung tăng chạy trên sân bay

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

Theo Bee.net.vn

ằmngồichạynhảytrênđườngbăngsânbayĐiệnBiê

相关文章

最新评论