BV tuyến trên chữa bệnh nhẹ sẽ bị phạt

  发布时间:2023-03-28 19:22:16   作者:玩站小弟   我要评论
Ông Khuê nói:- Bệnh không phải là bệnh của tỉnh, của huyện, của xã mà bắt buộc phải chữa ở tỉnh, ở h xổ số hồ chí minh ngày 10 tháng 05。

Ông Khuê nói:

ếntrênchữabệnhnhẹsẽbịphạ

- Bệnh không phải là bệnh của tỉnh, của huyện, của xã mà bắt buộc phải chữa ở tỉnh, ở huyện, ở xã. Vấn đề là trình độ kỹ thuật của hạng bệnh viện.

ếntrênchữabệnhnhẹsẽbịphạ

Bệnh viện hạng 1 làm gì, hạng đặc biệt làm gì căn cứ vào trình độ và cơ sở vật chất, các chuyên gia đã xây dựng phân tuyến kỹ thuật.

ếntrênchữabệnhnhẹsẽbịphạ

ếntrênchữabệnhnhẹsẽbịphạ

Ông Lương Ngọc Khuê

ếntrênchữabệnhnhẹsẽbịphạ

Thực tế chuyện bệnh viện tuyến trên làm quá nhiều việc mà bệnh viện tuyến dưới làm được, gây nên tình trạng quá tải, nằm giường ghép, đó là chưa kể không có thời gian dành cho nghiên cứu.

ếntrênchữabệnhnhẹsẽbịphạ

Vì vậy, bộ trưởng Bộ Y tế đã giao Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chế tài với lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa phòng tiếp nhận bệnh nhân không sàng lọc; bệnh nhẹ, tuyến dưới cũng chữa được mà cứ cho nhập viện sẽ bị phạt.

ếntrênchữabệnhnhẹsẽbịphạ

Theo Tuổi Trẻ

ếntrênchữabệnhnhẹsẽbịphạ

相关文章

最新评论