Trung Quốc sẽ biên soạn bản đồ các hòn đảo ở biển Đông

  发布时间:2023-03-27 17:38:16   作者:玩站小弟   我要评论
Ngày 26/3/2012, Tân Hoa xã Trung Quốc đăng lại bài viết của tờ “Pháp chế Nhật báo” nhan đề “Nước ta xổ số bạc liêu ngày 27 tháng 09。

Ngày 26/3/2012, Tân Hoa xã Trung Quốc đăng lại bài viết của tờ “Pháp chế Nhật báo” nhan đề “Nước ta (Trung Quốc) sẽ biên soạn và sản xuất bản đồ các hòn đảo ở biển Đông, triển khai giáo dục ý thức lãnh thổ”.

ốcsẽbiênsoạnbảnđồcáchònđảoởbiểnĐô

Bài viết trên mạng Tân Hoa xã cho rằng, năm nay (2012), 13 bộ ngành Trung Quốc sẽ hợp tác triển khai giáo dục ý thức về lãnh thổ quốc gia.

ốcsẽbiênsoạnbảnđồcáchònđảoởbiểnĐô

ốcsẽbiênsoạnbảnđồcáchònđảoởbiểnĐô

Tàu đổ bộ đệm khí cỡ vừa tốc độ cao do Trung Quốc tự chế tạo (Ảnh: Tân Hoa xã, ngày 11/1/2012).

ốcsẽbiênsoạnbảnđồcáchònđảoởbiểnĐô

Trong khi đó, một số Ủy viên Chính hiệp Trung Quốc lại đòi thành lập cái gọi là “Đặc khu biển Đông”.

ốcsẽbiênsoạnbảnđồcáchònđảoởbiểnĐô

Tuyên bố chính thức từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì luôn đòi hỏi chủ quyền đối với tất cả các hòn đảo trên biển Đông và vùng biển lân cận các hòn đảo này, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam.

ốcsẽbiênsoạnbảnđồcáchònđảoởbiểnĐô

Theo GDVN

ốcsẽbiênsoạnbảnđồcáchònđảoởbiểnĐô

相关文章

最新评论