Cận cảnh pho tượng kì lạ nhất Việt Nam

  发布时间:2023-03-25 22:07:41   作者:玩站小弟   我要评论
Chùa Hòe Nhai (Hà Nội) không quá xa lạ với những cư dân của thủ đô, nhưng có lẽ không nhiều người đã xổ số đồng nai 11 tháng 9 năm 2019。

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

Chùa Hòe Nhai (Hà Nội) không quá xa lạ với những cư dân của thủ đô, nhưng có lẽ không nhiều người đã từng nhìn thấy bức tượng một ông vua đời Hậu Lê hàng ngày hàng giờ phủ phục, và trên lưng ông, là Phật Thích Ca.

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

Vào năm 1678, Phật giáo không còn được đứng ở vị trí quốc giáo nữa, thay vào đó là Nho giáo thịnh hành hơn bao giờ hết.

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

Đỉnh điểm là đến thời vua Lê Hy Tông đã có một sắc lệnh đuổi hết các sư sãi lên rừng.

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

Không cam tâm thấy tăng chúng phải trải qua pháp nạn quá nặng nề đó, hòa thượng Tông Diễn đã tìm cách len lỏi trở lại kinh thành Thăng Long, tìm cách giáo hóa vị vua Lê Hy Tông đầy quyền uy và kì thị, vị vua mà sau này, nguyện phủ phục dưới Phật để sám hối những lỗi lầm đã phạm.

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

Để cảm hóa được vua Lê Hy Tông, hòa thượng Tông Diễn đã cho một tấm biểu viết sẵn vào một chiếc hộp chuyển vào cho vua Hy Tông.

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

Vua Hy Tông mở chiếc hộp và đọc chiếu mới bừng tỉnh, cho vời hòa thượng Tông Diễn vào trò chuyện. Sau khi nghe hòa thượng thuyết pháp, bèn rút lại sắc lệnh đã ban.

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

Vua Hy Tông từ đây hết sức sửa mình, tự nguyện đề nghị với hòa thượng Tông Diễn rằng nên làm một bức tượng mà trong đó, vua phủ phục dưới Phật, để thể hiện sự sám hối và sửa mình một cách cẩn trọng của ông.

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

Đây là bức tượng độc đáo nhất của văn hóa Phật giáo Việt Nam.

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

Theo GDVN

ậncảnhphotượngkìlạnhấtViệ

相关文章

最新评论