Người đàn ông đeo hơn 450 chiếc khuyên trên cơ thể

  发布时间:2023-03-28 19:18:59   作者:玩站小弟   我要评论
Gương mặt chi chít những chiếc khuyên và đinh trang trí của ông Rolf Bucholz.Ông Bucholz, 52 tuổi, h xổ số 1。

ườiđànôngđeohơnchiếckhuyêntrêncơthể

Gương mặt chi chít những chiếc khuyên và đinh trang trí của ông Rolf Bucholz.

ườiđànôngđeohơnchiếckhuyêntrêncơthể

ườiđànôngđeohơnchiếckhuyêntrêncơthể

Ông Bucholz, 52 tuổi, hiện đang nắm giữ kỷ lục người đàn ông đeo nhiều khuyên nhất.

ườiđànôngđeohơnchiếckhuyêntrêncơthể

ườiđànôngđeohơnchiếckhuyêntrêncơthể

Ông Bucholz, một chuyên gia máy tính, đã bắt đầu đam mê những chiếc khuyên cách đây 11 năm.

ườiđànôngđeohơnchiếckhuyêntrêncơthể

ườiđànôngđeohơnchiếckhuyêntrêncơthể

Kể từ đó, ông đã đính453 chiếc khuyên và đinh trang trí lên khắp cơ thể.

ườiđànôngđeohơnchiếckhuyêntrêncơthể

ườiđànôngđeohơnchiếckhuyêntrêncơthể

Chỉ riêng phần môi đã có 94 chiếc khuyên và đinh

ườiđànôngđeohơnchiếckhuyêntrêncơthể

ườiđànôngđeohơnchiếckhuyêntrêncơthể

Ông cũng đeo25 chiếc quanh mắt, 8 chiếc quanh 2 lỗ mũi và 278 chiếc trên người.

ườiđànôngđeohơnchiếckhuyêntrêncơthể

ườiđànôngđeohơnchiếckhuyêntrêncơthể

Theo Dân Trí

ườiđànôngđeohơnchiếckhuyêntrêncơthể

相关文章

最新评论