Ngược đời: "Bắt tôi đóng phí để hạn chế ...tôi" !

  发布时间:2023-03-25 21:33:44   作者:玩站小弟   我要评论
Sau đây là những quan điểm của Chủ tịch Hiệp Hội ô tô Việt Nam về đề xuất thu phí hạn chế phương tiệ xổ số thành phố ngày 10。

Sau đây là những quan điểm của Chủ tịch Hiệp Hội ô tô Việt Nam về đề xuất thu phí hạn chế phương tiện cá nhân:

ượcđờiBắttôiđóngphíđểhạnchếtô

Hiện nay, theo báo cáo của Bộ Giao thông, cả nước có hơn 61.000 ô tô, trong đó theo thống kê của Hiệp hội có hơn 5000 ô tô sử dụng cho hoạt động taxi và các trường lái xe.

ượcđờiBắttôiđóngphíđểhạnchếtô

Đây là những phương tiện đã nộp thuế theo doanh nghiệp, nếu bây giờ phải nộp thuế hạn chế phương tiện cá nhân với các đối tượng này thì sẽ dẫn đến việc hàng loạt đơn vị vận tải phá sản.

ượcđờiBắttôiđóngphíđểhạnchếtô

Mặt khác, dùng cụm từ phí hạn chế xe cá nhân nghe chừng cũng không thuyết phục lắm vì chả nhẽ, tôi nộp phí để hạn chế tôi? Theo tôi, không thiếu gì cách để hạn chế xe cá nhân cho nên không nên thu phí hạn chế xe cá nhân, vì nghe nó không thuận tai lắm.

ượcđờiBắttôiđóngphíđểhạnchếtô

ượcđờiBắttôiđóngphíđểhạnchếtô

Chủ tịch Hiệp hội ô tô Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng.

ượcđờiBắttôiđóngphíđểhạnchếtô

Thực ra với số ô tô trên, nếu so với dân số không phải là nhiều nhưng so với hạ tầng của ta quá yếu kém thì cần phải hạn chế thôi. Việt Nam vẫn đang còn nghèo ô tô chứ không phải giàu. Cả nước mới có hơn 1,7 triệu ô tô; trong khi đó, các nước trong khu vực ở thủ đô người ta có tới 3-4 triệu ô tô còn Thủ đô Hà Nội chỉ có 500.000 ô tô thì không phải là nhiều.

ượcđờiBắttôiđóngphíđểhạnchếtô

VnMedia

ượcđờiBắttôiđóngphíđểhạnchếtô

相关文章

最新评论