Bác tài “sành điệu”: Chân cầm lái, tay đếm tiền

  发布时间:2023-03-28 18:51:41   作者:玩站小弟   我要评论
Người này chỉ điều khiển tay lái bằng một chân nhưng chạy với tốc độ khá nhanh. Thậm chí, anh ta khô xổ số bình thuận 22 tháng 04。

Người này chỉ điều khiển tay lái bằng một chân nhưng chạy với tốc độ khá nhanh.

áctàisànhđiệuChâncầmláitayđếmtiề

Thậm chí, anh ta không thèm nhìn đường mà cứ mãi mê... đếm tiền.

áctàisànhđiệuChâncầmláitayđếmtiề

áctàisànhđiệuChâncầmláitayđếmtiề

Một chân cầm lái, còn tay và mắt thì mải lo đếm tiền

áctàisànhđiệuChâncầmláitayđếmtiề

Nhiều người đi đường phát hoảng khi thấy bác tài này chân cứ vặn tay ga cho xe chạy bon bon trên đường, chẳng hề quan tâm đến việc có thể gây tại nạn cho người khác và cho chính bản thân mình.

áctàisànhđiệuChâncầmláitayđếmtiề

Theo Nh. Sỹ

áctàisànhđiệuChâncầmláitayđếmtiề

Người lao động

áctàisànhđiệuChâncầmláitayđếmtiề

相关文章

最新评论