Du thuyền bốc cháy, khói cuộn nghi ngút trên vịnh Hạ Long

  发布时间:2023-03-28 19:47:51   作者:玩站小弟   我要评论
Chiếc du thuyền gặp nạn được một nhóm nhân viên trên du thuyền cũng của hãng này đang đậu gần đó lao xổ số minh ngọc nhanh nhất。

ềnbốccháykhóicuộnnghingúttrênvịnhHạChiếc du thuyền gặp nạn được một nhóm nhân viên trên du thuyền cũng của hãng này đang đậu gần đó lao sang phối hợp dập lửa.

ềnbốccháykhóicuộnnghingúttrênvịnhHạ

Nhân viên trên tàu tự chữa cháy.

ềnbốccháykhóicuộnnghingúttrênvịnhHạ

ềnbốccháykhóicuộnnghingúttrênvịnhHạ

ềnbốccháykhóicuộnnghingúttrênvịnhHạ

Vụ cháy đã làm nhiều vật dụng và một phần khu nhà bếp bị hư hỏng

ềnbốccháykhóicuộnnghingúttrênvịnhHạ

ềnbốccháykhóicuộnnghingúttrênvịnhHạ

Vào lúc 11 giờ 30 phút, khu nhà bếp ở tầng 3 của du thuyền Syrena vẫn có khói toả ra, nghi ngại lửa vẫm cháy ngầm.

ềnbốccháykhóicuộnnghingúttrênvịnhHạ

Theo Dân Việt

ềnbốccháykhóicuộnnghingúttrênvịnhHạ

相关文章

最新评论