Cưa chân cho vào lò nướng để nhận trợ cấp thất nghiệp

  发布时间:2023-03-28 19:44:14   作者:玩站小弟   我要评论
Hành động điên rồ này xảy ra sau khi trung tâm việc làm Feldbach AMS tuyên bố sẽ ngừng trợ cấp nếu U số xổ đà lạt。

Hành động điên rồ này xảy ra sau khi trung tâm việc làm Feldbach AMS tuyên bố sẽ ngừng trợ cấp nếu Url không nhận công việc mà trung tâm tìm cho.

ưachânchovàolònướngđểnhậntrợcấpthấtnghiệ

Dù Url cố lảng tránh bằng cách nói rằng mình bị bệnh và không thích công việc, nhưng những nhân viên này lại đề nghị ông đi kiểm tra sức khỏe.

ưachânchovàolònướngđểnhậntrợcấpthấtnghiệ

Do đó, Url đã dùng cưa cắt chân rồi cho vào lò nướng để không bác sĩ phẫu thuật nào có thể nối lại chân cho mình.

ưachânchovàolònướngđểnhậntrợcấpthấtnghiệ

ưachânchovàolònướngđểnhậntrợcấpthấtnghiệ

Url đã dùng cưa cắt chân ...

ưachânchovàolònướngđểnhậntrợcấpthấtnghiệ

ưachânchovàolònướngđểnhậntrợcấpthấtnghiệ

... rồi cho vào lò nướng.

ưachânchovàolònướngđểnhậntrợcấpthấtnghiệ

Theo Mail/Bee

ưachânchovàolònướngđểnhậntrợcấpthấtnghiệ

相关文章

最新评论